Tìm
TIN TỨC - SỰ KIỆN xem tất cả...
Ảnh nổi bật
Sinh viên Khoa Ngoại Ngữ - Học tập và cơ hội việc làm trong bối cảnh COVID-19
Ngày 17/05/2022, tại Hội trường 700 Học viện Tài chính, Hội thảo nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Ngoại Ngữ với chủ đề “The impacts of COVID-19 on AOF Students’ learning and job prospects” nối tiếp những chủ đề liên quan đến sự ảnh hưởng của “đại dịch thế kỷ 21”. Hội thảo đã tập trung thảo luận về sự tác động của Covid-19 đến cơ hội học tập và làm việc của mỗi sinh viên Học viện Tài chính.
Xem tiếp
VINH DANH xem tất cả...
GÓC HỌC TẬP - NCKH xem tất cả...
SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA
ava 10 năm
Hoạt động qua ảnh
Ảnh-02-04-2017-03-img0 Ảnh-02-04-2017-03-img1 Ảnh-02-04-2017-03-img2 Ảnh-02-04-2017-03-img3 Ảnh-02-04-2017-03-img4 Ảnh-02-04-2017-03-img5 Ảnh-02-04-2017-03-img6 Ảnh-02-04-2017-03-img7 Ảnh-02-04-2017-03-img8 Ảnh-02-04-2017-03-img9 Ảnh-02-04-2017-03-img10 Ảnh-02-04-2017-03-img11 Ảnh-02-04-2017-03-img12 Ảnh-02-04-2017-03-img13 Ảnh-02-04-2017-03-img14 Ảnh-02-04-2017-03-img15 Ảnh-02-04-2017-03-img16 Ảnh-02-04-2017-03-img17 Ảnh-02-04-2017-03-img18 Ảnh-02-04-2017-03-img19
FOLLOW ME ON FACEBOOK
TRUY CẬP
Truy cập Truy cập: 66292
Truy cập Online: 1
acca HVTC ICAEW