Tìm
Giới thiệu chung
Thứ bảy, 17/01/2015 - 21:29

GIỚI THIỆU CHUNG KHOA NGOẠI NGỮ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Một vài nét cơ bản nhất về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Khoa Ngoại ngữ Học viện Tài chính

I. Giới thiệu chung:

1. Ban lãnh đạo:

- Trưởng khoa:

Th.S. Phạm Thị Lan Phương  

- Phó trưởng khoa:  

 

Th.S. Nguyễn Thị Thùy Trang 

Th.S. Trần Hương Giang

- Các bộ môn trong khoa:

          + Bộ môn Ngoại ngữ:

                 Phó trưởng bộ môn: Th.S. Trần Thị Thu Nhung

                  Phó trưởng bộ môn: Th.SNguyễn Thị Thùy Hương

                  Phó trưởng bộ môn: Th.S. Phạm Thị Liên Ngọc

          + Bộ môn Lý thuyết tiếng và dịch:

                   Trưởng bộ môn: Th.S. Phạm Thị Lan Phương

                   Phó trưởng bộ môn: Th.S. Cao Phương Thảo

          + Bộ môn Tiếng Anh TCKT:

                   Trưởng bộ môn: Th.S. Trần Hương Giang

                   Phó trưởng bộ môn: Th.S. Nguyễn Thị Thùy Trang

                   Phó trưởng bộ môn: Th.S. Trương Minh Hạnh

2. Thông tin chung:

- Quá trình hình thành và phát triển:

          + Được thành lập ngày 13 tháng 3 năm 2007 theo QĐ số 140/QĐ-HVTC ngày 13/3/2007

          + Khi thành lập khoa có tổng só cán bộ, giảng viên là: 28

          + Được chia thành 3 bộ môn: Ngoại ngữ, Tiếng Anh TCKT và Lý thuyết tiếng và dịch

- Đội ngũ cán bộ, giảng viên: 53

          + Bộ môn Ngoại ngữ: 32

          + Bộ môn Lý thuyết tiếng và dịch: 9

          + Bộ môn Tiếng Anh TCKT: 10

          + Cán bộ văn phòng khoa: 01

Trong đó có 04 nghiên cứu sinh, 35 thạc sỹ, 14 cử nhân.

3. Hội đồng khoa học

- Chủ tịch: Th.S Phạm Thị Lan Phương

- Phó chủ tịch - Thư ký: Th.S Trần Hương Giang

- Ủy viên: + Th.S Trần Thu Nhung

                 + Th.S Nguyễn Thị Thùy Trang

4. Hội đồng thi đua khen thưởng

- Chủ tịch: Th.S Phạm Thị Lan Phương - Trưởng Khoa, Trưởng BM LTT&Dịch

- Phó chủ tịch: Th.S Trần Thu Nga - Chủ tịch Công đoàn

- Ủy viên: + Th.S Trần Hương Giang - Trưởng Bộ môn TATCKT

                 + Th.S Nguyễn Thùy Hương - Trưởng Ban nữ công

                 + Th.S Phan Hà My - Bí thư LCĐ   

                 + Th.S Trần Thu Nhung - Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ

                 + Th.S Phạm Liên Ngọc - Phó Trưởng BM Ngoại ngữ

                 + Th.S Cao Phương Thảo - Phó Trưởng BM Lý thuyết tiếng và Dịch

                 + Th.S Trương Minh Hạnh - Phó Trưởng BM TATCKT

II. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: P.204, KTX B5, Học viện Tài chính, Đường Lê Văn Hiến, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Số điện thoại: (04) 37524964

- Email: Khoangoaingu@hvtc.edu.vn

III. Chức năng, nhiện vụ:

- Đào tạo cử nhân tiếng Anh TCKT hệ đại học chính quy có trình độ tiếng Anh vững vàng, có kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực Tài chính – ngân hàng, Kế toán – kiểm toán … đạp ứng được nhu cầu sử dụng của các cơ quan Nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế đối ngoại …

- Giảng dạy tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nga cho sinh viên ở tất cả các chuyên ngành đào tạo của Học viên từ hệ Đại học chính quy, VHVL, liên thông, bằng 2 đến cao học, nghiên cứu sinh các chuyên ngành kinh tế tài chính ở Học viện.

- Nghiên cứu khoa học, xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, biên soạn các loại giáo trình, sách giáo khoa phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Học viện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Biên, phiên dịch hội nghị, hội thảo, đón tiếp các đoàn công tác ra và vào … theo yêu cầu của Học viện, Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan trong và ngoài Học viện.

 
 

 

Số lần đọc: 9103
Các bài đã đăng
Trang 1/1
Hoạt động qua ảnh
Ảnh-02-04-2017-03-img0 Ảnh-02-04-2017-03-img1 Ảnh-02-04-2017-03-img2 Ảnh-02-04-2017-03-img3 Ảnh-02-04-2017-03-img4 Ảnh-02-04-2017-03-img5 Ảnh-02-04-2017-03-img6 Ảnh-02-04-2017-03-img7 Ảnh-02-04-2017-03-img8 Ảnh-02-04-2017-03-img9 Ảnh-02-04-2017-03-img10 Ảnh-02-04-2017-03-img11 Ảnh-02-04-2017-03-img12 Ảnh-02-04-2017-03-img13 Ảnh-02-04-2017-03-img14 Ảnh-02-04-2017-03-img15 Ảnh-02-04-2017-03-img16 Ảnh-02-04-2017-03-img17 Ảnh-02-04-2017-03-img18 Ảnh-02-04-2017-03-img19