Tìm
Thứ ba, 01/09/2015 - 9:23

Lịch tổng kết năm học 2014-2015 khối sinh viên

Thời gian: 13h30 thứ Ba ngày 8/9/2015
Địa điểm: HT700 - Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Thành phần: Viên chức, sinh viên Khoa Ngoại ngữ và đại biểu mời
Toàn bộ sinh viên đúng 13h00 có mặt tại HT700, mặc áo đồng phục khoa và ngồi theo sơ đồ chỗ ngồi đã phát cho các lớp
Giáo viên trang phục lịch sự hoặc đồng phục khoa

 

Số lần đọc: 1712
Hoạt động qua ảnh
Ảnh-02-04-2017-03-img0 Ảnh-02-04-2017-03-img1 Ảnh-02-04-2017-03-img2 Ảnh-02-04-2017-03-img3 Ảnh-02-04-2017-03-img4 Ảnh-02-04-2017-03-img5 Ảnh-02-04-2017-03-img6 Ảnh-02-04-2017-03-img7 Ảnh-02-04-2017-03-img8 Ảnh-02-04-2017-03-img9 Ảnh-02-04-2017-03-img10 Ảnh-02-04-2017-03-img11 Ảnh-02-04-2017-03-img12 Ảnh-02-04-2017-03-img13 Ảnh-02-04-2017-03-img14 Ảnh-02-04-2017-03-img15 Ảnh-02-04-2017-03-img16 Ảnh-02-04-2017-03-img17 Ảnh-02-04-2017-03-img18 Ảnh-02-04-2017-03-img19