Tìm
Thứ hai, 09/03/2015 - 10:55

Thông báo giới thiệu đoàn viên ưu tú tham dự lớp học nhận thức vể Đảng năm 2015

          Căn cứ kế hoạch của Đảng ủy và Đoàn TN HVTC, BCH LCĐ Khoa Ngoại ngữ triển khai kế hoạch giới thiệu đoàn viên ưu tú tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng năm 2015 như sau:

          1. Nguồn giới thiệu

          - Các đoàn viên ưu tú được các chi đoàn, Liên chi đoàn giới thiệu.

          - Các đoàn viên ưu tú do BTV ĐTN - BTK HSV giới thiệu.

          2. Đối tượng giới thiệu: Là đoàn viên đang sinh hoạt tại các chi đoàn CQ50 và CQ51 Khoa Ngoại ngữ đáp ứng các yêu cầu sau :

- Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có nhận thức đúng đắn về đường lối lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, nghiêm túc chấp hành pháp luật của Nhà nước.

- Tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn TN – Hội SV các cấp, thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác”, chương trình “Rèn luyên đoàn viên”.

- Không vi phạm nội quy, quy chế của Học viện, của Khoa, của Đoàn TN đặc biệt là quy chế thi và kiểm tra của Học viện.

- Có lối sống trong sạch lành mạnh, có ý thức đoàn kết trong tập thể sinh viên.

- Tích cực tham gia các công tác Đoàn TN – Hội SV các cấp.

- Có kết quả tốt trong học tập – NCKH và rèn luyện, cụ thể: Điểm trung bình học tập 3 học kì đạt từ 7.5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 3.0 (theo thang điểm 4) và điểm rèn luyện cả ba học kì học tương ứng đạt loại giỏi trở lên, có nhiều đóng góp tích cực cho công tác Đoàn – Hội, công tác NCKH của sinh viên, (ưu tiên các đối tượng là cán bộ Đoàn - Hội các cấp, ban cán sự lớp, Ban chủ nhiệm các CLB trực thuộc ĐTN và HSV).

3. Yêu cầu đối với các đoàn viên và chi đoàn sinh viên

- Những đoàn viên nào trong diện đủ tiêu chuẩn ở mục 2 chủ động viết Bản kê khai thành tích cá nhân (theo mẫu) rồi đề nghị với BCH Chi đoàn tổ chức họp.

- BCH Chi đoàn tổ chức họp chi đoàn, giới thiệu doàn viên ưu tú phát triển Đảng đáp ứng các yêu cầu ở mục 2. Đoàn viên được giới thiệu phải được ít nhất 2/3 đoàn viên trong chi đoàn tín nhiệm. Hình thức lấy ý kiến tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín trong cuộc họp chi đoàn.

- Bí thư chi đoàn ký xác nhận vào Bản kê khai thành tích và nộp về VP ĐTN (P205- KTX B5 ) trước 15h ngày 18/3/2015

Lưu ý : Các chi đoàn gửi danh sách sau thời gian quy định trên sẽ không được chấp nhận.

 

Mẫu bản kê khai thành tích các nhân

 

LCĐ KHOA NGOẠI NGỮ

          CHI ĐOÀN ……..  

                   ***

BẢN THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

(Giới thiệu Đoàn viên ưu tú năm 2015)

 

 • Họ và  tên :                                                                 - Giới tính :
 • Ngày/ tháng/ năm sinh :                                             - Tôn giáo :
 • Dân tộc :
 • Nguyên quán ( ghi theo CMTND ) :
 • Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú :
 • Nơi ở hiện nay :
 • Số điện thoại liên lạc :
 • Điểm trung bình chung học tập 3 kỳ gần nhất (Tính đến hết kỳ I năm học 2014 - 2015):
 • Điểm trung bình chung học tập HK I năm học  2014 - 2015 :
 • Điểm rèn luyện 3 kỳ gần nhất  (tính đến hết kỳ I năm học 2014 - 2015) :
 • Công tác NCKH :

 

 • Khen thưởng :

 

 • Công tác, chức vụ ĐTN – HSV đã tham gia

 

         

Xác nhận của BCH chi đoàn

 

 • - Kết quả xếp loại rèn luyện đoàn viên: …………….

- Kết quả biểu quyết cuộc họp chi đoàn: …/… (…..%)

Bí thư

 

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Số lần đọc: 2101
Hoạt động qua ảnh
Ảnh-02-04-2017-03-img0 Ảnh-02-04-2017-03-img1 Ảnh-02-04-2017-03-img2 Ảnh-02-04-2017-03-img3 Ảnh-02-04-2017-03-img4 Ảnh-02-04-2017-03-img5 Ảnh-02-04-2017-03-img6 Ảnh-02-04-2017-03-img7 Ảnh-02-04-2017-03-img8 Ảnh-02-04-2017-03-img9 Ảnh-02-04-2017-03-img10 Ảnh-02-04-2017-03-img11 Ảnh-02-04-2017-03-img12 Ảnh-02-04-2017-03-img13 Ảnh-02-04-2017-03-img14 Ảnh-02-04-2017-03-img15 Ảnh-02-04-2017-03-img16 Ảnh-02-04-2017-03-img17 Ảnh-02-04-2017-03-img18 Ảnh-02-04-2017-03-img19