Tìm
Thứ hai, 23/03/2015 - 8:41

Lịch sơ kết học kỳ I năm học 2014-2015

Thời gian: 13h00 thứ 5 ngày 26/3/2015

Địa điểm: HT700 - Đức Thắng - B. Từ LIêm - Hà Nội

Thành phần: Toàn thể CB- GV, sinh viên khoa Ngoại ngẽ và đại biểu mời

Ghi chú: Yêu cầu tất cả giáo viên, sinh viên khoa Ngoại ngữ phải mặc áo đồng phục của khoa

             Những sinh viên đăng ký mua áo đợt 2 sẽ được nhận áo vào thứ 4 ngày 25/3/2015 (địa điểm nhận sẽ thông báo trực tiếp cho lớp trưởng các lớp)

Số lần đọc: 1696
Hoạt động qua ảnh
Ảnh-02-04-2017-03-img0 Ảnh-02-04-2017-03-img1 Ảnh-02-04-2017-03-img2 Ảnh-02-04-2017-03-img3 Ảnh-02-04-2017-03-img4 Ảnh-02-04-2017-03-img5 Ảnh-02-04-2017-03-img6 Ảnh-02-04-2017-03-img7 Ảnh-02-04-2017-03-img8 Ảnh-02-04-2017-03-img9 Ảnh-02-04-2017-03-img10 Ảnh-02-04-2017-03-img11 Ảnh-02-04-2017-03-img12 Ảnh-02-04-2017-03-img13 Ảnh-02-04-2017-03-img14 Ảnh-02-04-2017-03-img15 Ảnh-02-04-2017-03-img16 Ảnh-02-04-2017-03-img17 Ảnh-02-04-2017-03-img18 Ảnh-02-04-2017-03-img19